Treść artykułu

Flaga Unii Europejskiej (Niebieska flaga z żółtymi gwiazdami w kółku) powiewa na wietrze.

Wsparcie w ramach projektu grantowego

Jest nam miło poinformować, że praca naszych pielęgniarek podczas pandemii COVID została doceniona. Otrzymaliśmy wsparcie w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.” Był to projekt realizowany za pośrednictwem Powiatu Starogardzkiego, a finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
dnia 15.07.2021 r.

Niżej umieszczono plakat: