Dzień: <span>2021-07-16</span>

Wsparcie w ramach projektu grantowego

16/07/2021

Jest nam miło poinformować, że praca naszych pielęgniarek podczas pandemii COVID została doceniona. Otrzymaliśmy wsparcie w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.” Był to projekt realizowany za pośrednictwem […]