RODO

W związku z wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że:

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki, obowiązków informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie pełni:
Agnieszka Gwizdała
e-mail: iod@dpsrokocin.pl

Obowiązki informacyjne Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie dostępne są na stonie Biuletynu Informacji Publicznej.