Dzień: <span>2022-02-26</span>

Likwidacja Związku Zawodowego Pracowników w Rokocinie

26/02/2022

W dniu 20.12.2021 r. na zjeździe walnym Związku Zawodowego Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie uchwalono rozwiązanie w/w związku. W dniu 21.01.2022 r. na posiedzeniu niejawnym KRS dokonano wpisu o likwidacji Wszelkie roszczenia prosimy zgłaszać do dnia 13.03.2022 r. do: Monika Aleksandrowicz – 608-833-849 Tomasz Bednarczyk – 58 56-210-11