Treść artykułu

Likwidacja Związku Zawodowego Pracowników w Rokocinie

W dniu 20.12.2021 r. na zjeździe walnym Związku Zawodowego Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie uchwalono rozwiązanie w/w związku.


W dniu 21.01.2022 r. na posiedzeniu niejawnym KRS dokonano wpisu o likwidacji


Wszelkie roszczenia prosimy zgłaszać do dnia 13.03.2022 r. do:

  • Monika Aleksandrowicz – 608-833-849
  • Tomasz Bednarczyk – 58 56-210-11