Treść artykułu

XVI Festyn Przyjaźni „Tacy Sami”

W Tczewie 23 września odbyła się impreza integrująca mieszkańców i osoby niepełnosprawne w ramach Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Impreza ta przyciągnęła na plac Hallera ośrodki, instytucje, stowarzyszenia oraz Domy Pomocy Społecznej z okolicznych regionów.

Podczas tego wydarzenia jeden z mieszkańców DPS Rokocin miał możliwość zaprezentowania na scenie swoich umiejętności muzycznych. Grając wspólnie z zaprzyjaźnionym Domem Pomocy Społecznej w Rudnie umilał czas wszystkim przybyłym na to wydarzenie. Podczas festynu można było min. kupić rękodzieła wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie.

Niżej galeria: