Treść artykułu

Grupa mieszkańców siedzących na dużej sali, słuchających mszy. Przed nimi ksiądz, który prowadzi Mszę Świętą.

Wielkanocna Msza Święta

W dniu 13.03.2019 w „Dużym Domu” na „Złotej Sali” odbyła się Msza Święta dla mieszkańców naszych domów. Wszyscy mieszkańcy pragnący uczestniczyć we Mszy Świętej zostali dowiezieni do siedziby głównej DPS gdzie wspólnie mogli się pomodlić.

Podopieczni cyklicznie uczestniczą we Mszy Świętej, spowiedzi, namaszczeniu chorych itd. Przyjazd księdza jest dla nich wielkim wydarzeniem. Pragną spotykać się, rozmawiać z księdzem oraz wspólnie się pomodlić. Msza Św. czy katechezy pozwalają mieszkańcom na zadumy oraz refleksji.