Treść artykułu

Zdjęcie grupowe po zakończeniu potyczek, podopieczni biorący udział w zabawie wraz z opiekunami

Rokocińskie Potyczki Sportowe 2021

W dniu 17.06.2021 na terenie parku przy siedzibie głównej Domu Pomocy Społecznej odbyły się zawody sportowe pt. „Rokocińskie Potyczki Sportowe”.

Uczestnikami zawodów byli podopieczni siedziby głównej Dużego Domu oraz trzech pozostałych filii tj.:

  • „Mały Dom”
  • „Niezpominajka”
  • „La Guardia”

Sędzia główny zawodów: Tomasz Bednarczyk

Sędzia pomocniczy: Monika Aleksandrowicz

Sędziowie stolikowi: Justyna Kubisz, Dorota Krinetzka oraz Mirosława Nowak

Plan zawodów:

Godz. 10:00 – Przyjazd ekip
10:00 – 10:15 Konkurencje sportowe
11:00 – 12:00 Przerwa na poczęstunek oraz występ zespołu folklorystycznego „Rokocinianki”
12:00 – 13:00 Dokończenie konkurencji sportowych
13:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:30 Wręczanie nagród, zakończenie

Cel turnieju:

  • popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez sport wśród osób niepełnosprawnych,
  • poprawa kondycji i wzmocnienie sił witalnych uczestników zawodów,
  • integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych na płaszczyźnie sportowej

Niżej galeria zdjęć: