Treść artykułu

Projekt „Wszystkie owady duże i małe”

Przed prężnie działającym Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Rokocińskie Anioły” stoją kolejne wyzwania, które dają nowe doświadczenia i możliwości terapeutyczne do pracy z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie.

Dzięki edukacji ekologicznej już dziś wiemy, że trawniki i częste koszenie nie sprzyja środowisku. Zakładanie enklaw dla zapylaczy m.in. łączek kwiatowych: tłumi hałas, oczyszczamy powietrze, zwiększa różnorodność biologiczną. Podjęte przez Stowarzyszenie działania to nie tylko pozytywny wpływ na środowisko ale również na wizerunek instytucji przyjaznej środowisku.

Zakupiono narzędzia, nasadzenia roślin przyjaznych owadom zapylającym, a także odbyły się warsztaty edukacyjne i rozpoczęto budowę enklawy dla motyli.

Przy realizacji warsztatów dzielnie pomagała grupa z przedszkola w Rokocinie – Tygryski ,a ciekawie o owadach opowiadała pani K. Warmbier z Nadleśnictwa Kaliska.

Projekt może być realizowany dzięki wsparciu programu „Działaj lokalnie”.

Dofinansowano w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia” ze środków: Województwa Pomorskiego oraz Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Niżej galeria zdjęć: