Treść artykułu

Duży biały samochód marki FORD z przyciemnianymi szybami z napisami dofinansowano ze środków PFRON. W tle pałac - główna siedziba DPS oraz drzewa

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Dzięki projektowi „Dofinasowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III’ w obszarze D, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie otrzymali do swojej dyspozycji nowy samochód marki Ford. Samochód został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Nowy samochód będzie służył na co dzień mieszkańcom DPS- u do różnego rodzaju wyjazdów m.in. wycieczek zorganizowanych, plenerów, przychodni, szpitali.

Niżej fotografia nowego samochodu: