Treść artykułu

Obraz klejony z różnych elementów przedstawia wilka czerwonego kapturka, kota na drzewie oraz złotą rybkę w koronie. Wszyscy są w lesie, rybka pływa w stawie. Na trawce, czerwone biedronki.

Konkurs plastyczny pt. „Ryby w świecie bajek”

W ramach projektu „Ekosprawni – ryby są fajne” z funduszy Nowego Akumulatora Społecznego przeprowadziliśmy konkurs plastyczny pt. „Ryby w świecie bajek”.

Termin wpływania prac na konkurs upłynął 31.08.2022.

Na konkurs wpłynęło dwanaście prac z różnych placówek pomocy społecznej powiatu.

Ogłoszenie wyników nastąpi 08.09.20022

Niżej galeria prac: