Treść artykułu

Pałac z podjazdem pod same drzwi. Pod podjazdem wejście do piwnicy. Biały pałac z 9 dużymi oknami oraz wielkimi starymi drzwiami

Informacja dotycząca odwiedzin

Informuję, że zgodnie z otrzymanymi wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej istniej możliwość kontaktów mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie ze środowiskiem zewnętrznym.

Konieczne jest jednak telefoniczne uzgodnienie terminu i formy kontakt z mieszkańcem (Tel. 58 56 210 11).
Decyzję o opuszeniu Domu przez mieszkańca oraz odwiedzinach podejmuje Dyrektor placówki.

Wszelkie kontakty z mieszkańcem muszą się odbywać przy bezwzględnym zachowaniu reżimu sanitarnego i stosowania zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas epidemii koronawirusa.

UWAGA WAŻNE:

Możliwość odwiedzin i wyjazdów mieszkańców jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz stanowiska rządu i może ulec zmianie.