Usługi

Turnusy rehabilitacyjne:

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusów dla mieszkańców zawierają elementy rehabilitacji zgodne z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmuje zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych np. grupowe ćwiczenia usprawniające – gimnastyka.

Celem takiego turnusu jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej. Ważnym elementem podczas pobytu na turnusie jest między innymi nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych oraz zmiana otoczenia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej co pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz relację z kolegami. Jako Dom Pomocy Społecznej mamy możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie staramy się możliwie jak najbardziej zminimalizować koszt pobytu dla naszych mieszkańców.

W poprzednich latach odwiedziliśmy min.:

 • Ciechocinek
 • Jarosławiec
 • Dobry Brat – Osiek

Całodobowa opieka

Jako Dom Pomocy świadczymy usługi opiekuńcze na wysokim poziomie dla osób starszych, przewlekle chorych i osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy po to, by wspierać Ciebie i Twoją rodzinę w często trudnych obowiązkach.

Opieka terapeutyczna i medyczna oraz pełne zaangażowanie pracowników w stworzenie jak najlepszej atmosfery prawdziwego domu, zapewniającego godne warunki życia.  Szczególnie zwracamy uwagę na poszanowanie prawa do wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Pensjonariusze naszych domów mają zapewnioną opiekę przez 24/7 w weekendy oraz święta.

Wczasy mieszkańców

Wczasy i turnusy to coś na co mieszkańcy czekają z utęsknieniem. Oderwanie się od codziennego miejsca zamieszkania, spacery, zwiedzanie zabytków czy przepłynięcie jeziora statkiem powoduje radość i uśmiech na twarzach naszych podopiecznych.

Coroczne wyjazdy pensjonariuszy to wielkie wydarzenie oraz logistyczne przedsięwzięcie. Pragniemy aby każdy z mieszkańców, który uda się z nami na dłuższe wczasy czuł się jak najlepiej w nowym miejscu. Na wyjazdach staramy się zapewnić dzień pełen pozytywnych wrażeń i emocji. Nie sposób wymienić wszystkich zwiedzonych przez nas miejsc oraz oglądniętych zabytków ponieważ z roku na rok ich liczba ciągle wzrasta. Staramy się, aby co roku wyjazd był organizowany w innym miejscu, tak aby pensjonariusze mogli jak najwięcej zobaczyć. Wyjazd to czas relaksu i odprężenia – sprawia, że każdy kolejny dzień będzie witany z uśmiechem.

Wczasy w ostatnim czasie:

 • Wdzydze Kiszewskie
 • Mermet
 • Ocypel
 • Piece

Imprezy zorganizowane

Wszelkiego rodzaju imprezy zorganizowane cieszą się uznaniem wśród mieszkańców. Aktywność taneczna, sportowa formy zabaw oraz relaksacji  to wydarzenia na których nie może zabraknąć naszych pensjonariuszy. Radość jaką dają im te formy rozrywki jest dla nas niezwykłym przeżyciem.

Oto kilka z naszych niezwykłych zabaw, imprez:

 • Bale karnawałowe
 • Imprezy tematyczne
 • Ogniska
 • Dzień łasucha
 • Dzień sportu
 • Potyczki sportowe
 • Wycieczki do kina
 • Zwiedzanie
 • Spacery
 • ZOO
 • Oceanarium
 • Warcaby, szachy
 • Urodziny solenizantów
 • Uczestnictwo w Harcerstwie
 • Wyjazdy do zaprzyjaźnionych Domów Pomocy
 • itp.

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest jedną z form leczenia usprawniającego.

Terapeuci zajęciowi realizują zajęcia w oparciu o podstawowe rodzaje terapii zajęciowej tzn.:

 • ergoterapię (terapię przez pracę i zajęcia manualne),
 • socjoterapię (terapię zaburzeń i zachowań emocjonalnych)
 • arteterapię (terapię sztuką, czyli kontakt bierny lub czynny ze sztuką i kulturą).

Mieszkańcy naszego Domu mogą korzystać z terapii zajęciowej w której wykorzystywane są różne formy pracy i rekreacji. Jako jedne ze środków leczniczych mających na celu przyspieszenie powrotu utraconych funkcji i sprawności, a w przypadku zmian nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych.

Do dyspozycji mieszkańców DPS w Rokocinie są:

 • pracownia stolarsko – rzeźbiarska,
 • pracownia malarstwa i technik różnych,
 • pracowania artystyczna – dekoracyjna,
 • pracowania kulinarno – relaksacyjna

Mieszkańcy, którzy lubią kontakt z naturą mają do dyspozycji piękny ogród gdzie mogą zajmować się ogrodnictwem. Na terenie Domu istnieje również niewielki park gdzie mieszkańcy mogą przechadzać się między alejkami i podziwiać tereny zielone. W pięknej scenerii kompleksu parkowo – pałacowego organizowane są liczne imprezy organizowane dla podopiecznych.

Terapeuci zajęciowi wraz z mieszkańcami z DPS w Rokocinie funkcjonują od kilkunastu lat pod nazwą “Grupa Twórcza z Rokocina” i pod tym szyldem organizuje cyklicznie tematyczne wystawy prac mieszkańców. Ta forma prezentowania szeroko rozumianej sztuki osób niepełnosprawnych jest dla podopiecznych możliwością pokazania swojej twórczości, wrażliwości na zewnątrz szerszej publiczności. Dzięki takim wydarzeniom mieszkańcy odczuwają ogromną satysfakcję i możliwość samorealizacji.

W ciągu całego roku pensjonariusze uczestniczą w takich zajęciach między innymi jak:

 • Bale karnawałowe
 • Imprezy tematyczne
 • Ogniska
 • Dzień łasucha
 • Dzień sportu
 • Potyczki sportowe
 • Wycieczki do kina
 • Zwiedzanie
 • Spacery
 • ZOO
 • Oceanarium
 • Warcaby, szachy
 • Urodziny solenizantów
 • Uczestnictwo w Harcerstwie
 • Wyjazdy do zaprzyjaźnionych Domów Pomocy
 • itp.
 • rozgrywki Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych,
 • zawodach w “Piłkarzyki stołowe”,
 • Dniach sportu, Dniu Dziecka,
 • spotkaniach integracyjno-edukacyjnych,
 • zawodach wędkarskich o puchar “Złotej Rybki”,
 • festiwalach teatralnych i przeglądach m.in. przegląd teatralny “MASKA”, “TACY SAMI”, “POZA POZY”, “FATOSI”,
 • i wiele wiele innych.

Każdy z uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w DPS Rokocin znajduje jakieś zajęcie dla siebie z której czerpie ogromną satysfakcję i jest w stanie miło spędzić swój wolny czas.