O nas

Niezapominajka

W 2 oraz 3 osobowych pokojach mieszka tu obecnie 15 pensjonariuszy. Dom posiada spory teren zielony, gdzie mieszkańcy mogą miło spędzać swoje popołudnie. W budynku znajduje się niewielka siłownia. Dodatkowo dom objęty jest całodobowym monitoringiem.

Duży dom

Główna siedziba Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie. Pałac z XIX wieku otoczonym parkiem ze starodrzewiem. W budynku usytuowane jest biuro, księgowość oraz własna kuchnia. Obecnie w domu zamieszkuje 36 mieszkańców, gdzie do dyspozycji maja 2-3 osobowe pokoje oraz 4 przestronne pokoje.

La Guardia

W pokojach 2 i 3 osobowych pokojach mieszka 19 pensjonariuszy domu. Na terenie domu funkcjonuje przestronna sala warsztatowa na której królują techniki takie jak: tkactwo, malarstwo akwarelą, pastelami, farbą olejną oraz “wypalanka w drewnie”.

Mały dom

Znajduje się na przeciw głównej siedziby “Dużego Domu”. Obecnie mieszka tu 16 osób. W Małym Domu znajdują się 2 oraz 3 osobowe pokoje. Przy Domu usytuowane są warsztaty terapii zajęciowej, gdzie w głównych pracowniach mieszkańcy zajmują się rzeźbą, technikami różnymi oraz malarstwem. Budynek ten posiada również pomieszczenie relaksu, gdzie można pograć w piłkarzyki, darta, karty.

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę swoim mieszkańcom świadcząc usługi określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44 z 12.05.2997 r. poz.277)W zakresie potrzeb bytowych zapewniamy:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • utrzymanie czystości,
 • odzież i obuwie.

Zapewniamy usługi opiekuńcze polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Prowadzimy usługi wspomagające, polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
 • pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości.

Dom świadczy również usługi: W zakresie potrzeb zdrowotnych, polegające na: umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne oraz zapewnia opiekę lekarską i pielęgnacyjną oraz rehabilitację leczniczą na poziomie określonym w przepisach w sprawie poziomu obowiązujących świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej oraz w odrębnych przepisach. Dom Pomocy Społecznej wraz z oddziałami objęty jest świadczeniem usług medycznych przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim w zakresie:

 • Wizyt lekarza pierwszego kontaktu
 • Konsultacji psychiatrycznych
 • Usług laboratoryjnych
 • Usług radiologicznych
 • Usług rehabilitacyjnych – fizykoterapii
 • W razie konieczności porady specjalistycznej mieszkańcy kierowani są do lekarzy specjalistów przez lekarza pierwszego kontaktu.

Pomoc

To dzięki potrzebie niesienia pomocy bliźniemu jesteśmy z naszymi podopiecznymi.

Empatia

Empatia to nie tylko umiejętność przyjęcia sposobu myślenia innych osób to także dar spojrzenia z ich perspektywy.

Terapia zajęciowa

Samodoskonalenie to możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Dzięki zajęciom na warsztatach nasi podopieczni zachowują sprawność umysłową oraz fizyczną.