Dzień: <span>11 marca 2021</span>

Pałac z podjazdem pod same drzwi. Pod podjazdem wejście do piwnicy. Biały pałac z 9 dużymi oknami oraz wielkimi starymi drzwiami

Informacja dotycząca odwiedzin

11/03/2021

Informuję, że zgodnie z otrzymanymi wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej istniej możliwość kontaktów mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie ze środowiskiem zewnętrznym. Konieczne jest jednak telefoniczne uzgodnienie terminu i formy kontakt z mieszkańcem (Tel. 58 56 210 11). Decyzję o opuszaniu Domu przez mieszkańca oraz odwiedzinach podejmuje Dyrektor placówki. Wszelkie kontakty z mieszkańcem muszą […]