Dzień: <span>7 lipca 2020</span>

Plakat Projektu UE pt. "Pomorskie S.O.S"

Projekt „Pomorskie S.O.S.”

7/07/2020

Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy realizuje projekt p.n. „Pomorskie S.O.S.” służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.  Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, […]